Punkty Edukacyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 13 punktów edukacyjnych
przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Uczestnicy poszczególnych  warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.